BS Recycling

Despre BS Recycling

S.C. BS Recycling S.R.L. este un partener de încredere și pe termen lung pentru servicii de specialitate care vizează următoarele domenii:
– domeniul demolărilor, al reciclării materialelor rezultate din demolare, al ecologizării acestora;
– domeniul construcțiilor de drumuri și autostrăzi, stabilizări de pământ, procesare piatră în carieră;
– procesare și micronizare dolomită

Activitățile desfășurate în cadrul companiei presupun procese variate, specialiști și etape de lucru diferite, iar BS Recycling dispune atât de resursele umane necesare asigurării unor servicii eficiente, cât și de utilaje și echipamente de ultimă generație.

Încă de la început, compania noastră și-a propus ca dezvoltarea afacerii să aibă loc prin aderarea la un set de valori și principii umane puternice. Obiectivul responsabilității sociale a rămas protejarea integrității acestor valori și principii, precum și continuarea derulării afacerii într-o manieră responsabilă, fără a se abate de la respectarea valorilor de bază ale BS Recycling.

Obiectivul principal în sfera dezvoltării și activităților întreprinse a fost întotdeauna acela de a transforma compania într-un jucător important pe piața construcțiilor, a demolărilor și ecologizărilor.

Dotarea tehnică de care dispunem și personalul pregătit asigură calitatea și rapiditatea lucrărilor pe care le executăm. Societatea dispune de un parc de peste 100 utilaje de ultima generație specifice activităților din obiectul principal de activitate, structurat pe grupe și categorii care asigură executarea oricăror lucrări mari de drumuri, terasamente, platforme, exploatarea și prelucrarea pietrei, și lucrări de demolare:

Ce ne recomandă?

  • Experiență vastă, acumulată încă din anul 2005, în următoarele domenii: construcții drumuri, cariere de piatră, demolări și ecologizări
  • Aprox. 3.5 milioane de metri cubi realizați cu lucrări de terasamente cu utilaje performante
  • Aprox. 1 milion de metri cubi de demolări cu echipamente specializate
  • Demolarea unor edificii speciale, dificil de demolat. Calitatea echipamentelor și dotărilor tehnice, precum și a resurselor umane implicate a avut ca rezultat încheierea cu succes a respectivelor operațiuni de demolare
  • Ecologizarea și reciclarea a aproximativ 1 milion de metri cubi de pământ, materiale rezultate din demolare, închidere și ecologizare groapă de gunoi
  • Implicarea în activități de concasare și micronizare a dolomitei

Certificări BS Recycling

În scopul desfășurării acestor activității, societatea are stabilit, implementat și menținut:

Sistemul de Management al Calității în conformitate cu ISO 9001:2015
» Vezi AICI certificatul de înregistrare.

Sistemul de Management de Mediu în conformitate cu ISO 14001:2015
» Vezi AICI certificatul de înregistrare.

Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale în conformitate cu OHSAS 18001:2007
» Vezi AICI certificatul de înregistrare.