Domeniul demolărilor

BS Recycling execută servicii de demolări pentru proiecte și locuri cu un grad ridicat de periculozitate. Acestea au fost tot timpul executate într-o manieră în care s-a asigurat protecția mediului, cât și a operatorilor utilajelor necesare efectuării unei demolări.

Serviciile de demolări oferite de BS Recycling sunt oferite din nevoia de a face loc unui spațiu nou, destinat unor noi imobile sau cu diferite scopuri comerciale sau administrative. Câteva dintre lucrările de demolare executate de-a lungul timpului includ:

 • Demolare Combinat Chimic DOLJCHIM – OMVDezmembrare, dezasamblare.
 • Demolare Instalație Dimetiltereftalat – Fabrica de Petrochimie Năvodari – ROMPETROL.
 • Demolare Mașină de Aglomerare – Combinat Sidex-Arcelor Mittal Galați.
 • Demolare Fabrica articole tehnice de cauciuc ROLAST
 • Demolare FAMOS SA Suceava – Buildcorp.

De asemenea, pentru un pachet complet de servicii, pe lângă demolări, BS Recycling a dezvoltat și servicii de ecologizare și bioremediere. Un exemplu de astfel de lucrări demarate este cel din Suplacu de Barcău. Aici, BS Recycling a realizat lucrări de sortare a solului și punerea acestuia în biopilă. Prin acestea, peste 80.000 de tone de pământ contaminat cu hidrocarburi a fost ecologizat.

Prin prestanța profesională a serviciilor de demolări, precum și promptitudinea executării acestora, BS Recycling poate sta la dispoziția oricui pentru a demola și a curăța un teren. Experiența lungă în acest domeniu vorbește de la sine.

Societatea noastră a executat demolări în proiecte și locații cu un grad ridicat de periculozitate, cum ar fi:

• Demolări în rafinăriile OMV: Petrobrazi, Arpechim;
• Demoalre pe parcusrul a 4 ani a diverse fabrici din cadrul combinatului Doljchim Craiova;
• Demolări depozit carburant OMV Satu Mare;
• Demolări depozit carburant OMV Cluj 1 și Cluj 2;
• Demolări depozit carburant OMV Ungheni;
• Demolări depozit carburant OMV Oradea1 și Oradea 2;
• Demolări depozit carburant OMV Iași;
• Demolări depozit carburant OMV Piatra Neamț;
• Demolări depozit carburant OMV Gheorgheni;
• Demolări depozit carburant OMV Arad;
• Demolări în Fabrica de Petrochimie din cadrul Rafinăriei Rompetrol Năvodari;
• Demolări în cadrul Rafinăriei Lukoil Ploiești;
• Demolări în combinatele siderurgice Arcelor Mittal: Galați, Hunedoara;

• Demolare Fabrica articole tehnice de cauciuc ROLAST Pitești;
• Demolare Fabrica SIMEROM Sibiu ;
• Demolare FAMOS SA Suceava ;
• Demolare Fabrica SOMACO Buzău – volum 15.000 mc;
• Demolare Fabrica SOMACO Roman – volum 15.000 mc;
• Demolare Fabrica IUPS Suceava – Volum 15.000 mc;
• Demolare Fabrica de cărămidă Ceramică SA – IAȘI – volum 20.000 mc;
• Demolare Fabrica de chedere Botoșani -volum 20.000 mc;
• Demolare Iulius Mall Palace IAȘI ștrand municipal – volum 10.000 mc;
• Demolare Termocentrale SIBIU – demolare 3 obiective situate în regim de înălțime 20-30 m; situate între blocuri.
• Demolare Fabrica Amylum Târgu Secuiesc- lucrare finanțată din Fonduri europene și urmărită de APIA ;
• Demolare Fabrca Tehnofrig Cluj – Napoca -volum 10.000mc;

Din dorință de a oferi servicii complete, complementare activității de demolare, am dezvoltat, în cadrul societății noastre, și sectorul ecologizărilor și al bioremedierilor. În locația Suplacu de Barcău am realizat lucrări de sortare a solului și punere în biopila a acestuia. Au fost decontaminate/Ecologizate prin Bioremediere peste 80.000 to de pământ contaminat cu hidrocarburi.

În prezent, compania BS Recycling este implicată în mai multe proiecte majore, dintre care putem enumera:
1. Tronson autostrada Ogra-Tg. Mureș
2. Tronson autostrada Ludus-Chetani.
3. Demolare stadion Steaua, lucrare începută în luna iulie 2018.
4. Lucrări de terasamente și asfaltare drumuri, stabilizare teren, executare fundații clădiri pentru obiectiv fabrică Egger-Polonia. Lucrarea se desfășoară pe o suprafața de 70 ha.
5. Demolare stație trafo-electrice: Turnu Severin
6. Demolare stație trafo-electrice Domnești București.

Lucrări efectuate

1. Demolare turn răcire în flux funcțional 70 m – Petrobrazi – OMV
Demolare turn răcire în flux funcțional 70 m-tehnologie folosită pentru prima dată într-o rafinăria în funcțiune în România. Constând în tăiere beton cu fir diamantat la înălțime de 70 m, urmată de deplasarea axială a plăcilor tăiate și cădere controlată a acestora. Menționam că traseele de conducte se aflau la 2 m distanță. Proiectul a fost terminat fără nici un incident.
Demolarea a fost realizată de un excavator de 100 to, cu braț de 42 m.

2. Demolare Combinat Chimic DOLJCHIM-OMV
Demolare, dezasamblare și lucrări preliminare demolării și dezasamblarii 150 clădiri din cadrul Combinatului Chimic Doljchim.
Ecologizare, demolare și dezasamblare instalații: uree, acid nitric, nitrat de amoniu, methanol.
Demolare și dezasamblare estacare magistrale

3. Dezmembrare, dezasamblare și demolare Instalație Dimetiltereftalat din cadrul Fabricii de Petrochimie Năvodari- ROMPETROL
Activități de dezmembrare, dezasamblare și demolare a Instalației, cuprinzând ansamblul operațiunilor de tăiere, demontare, descompletare. Descompunere deșeuri metalice și nemetalice; dărâmarea structurii Instalației până la „cota 0 finisată și existent betonata”

4. Demolare Masină de Aglomerare – Combinat Sidex-Arcelor Mittal Galați
Lucrări de demolare supraterană a obiectivului, îndepărtare / demontare echipamente, recuperare azbociment și depozitare pe o platformă betonată în apropierea obiectivului. Recuperare fier vechi și material neferos rezultat în urmă demolării; umplere gropi și/sau incărcarea și transportul molozului (beton, cărămidă) rezultat în urma demolării; tăierea cablurilor la o lungime de 2 m.

5. Demolare Fabrica articole tehnice de cauciuc ROLAST
Demolare hale producție, turnuri cu regim de înălțime 40 m, desfășurată pe o suprafață 20 ha, volum 105.000 mc.

6. Demolare Fabrica SIMEROM Sibiu
Lucrări de demolare și săpătură generală. Demolare a 25.000 mc, săpătură generală 140.000 mc. Lucrare cu grad înalt de dificultate datorită unui turn de 40m aflat în vecinătatea unui pod și a liniilor ferate, precum și a clădirilor de peste 20m, aflate în vecinătatea magistralei de gaz.

7. Demolare FAMOS SA Suceava- Buildcorp
Demolare mecanizată și cu explozii controlate a fabricii FAMOS SUCEAVA, obiectiv întins pe o suprafață de 20 hă. Volumul total de demolat fiind de 150.000 mc; fabrica a fost alcătuit din 4 turnuri de răcire, 5 hale de producție, stație de oxigen. 8 bazine de decantare, 3 ateliere mecanice, 6 clădiri anexe, canal gaze, clădire birouri cu înălțime de 40 m.

8. IMGB – Cea ma mare fabrica din industria de metale grele din Estul Europei

O lucrare de demolare foarte dificila intinsa pe 50 hectare si cu termen de finalizare 2 ani

Aici au fost demolate cu succes 7 turnuri de fum de 50 m prin tehologia de implozie

 • Demolare prin Implozie
 • Demolari constructii beton
 • Demolari constructii  hale metalice
 • Ecologizare
 • Sortare materiale rezultate din demolare
 • Prelucrare si tratare materiale in vederea reutilizarii.
 • Concasare materiale
 • Livrare si transport
 • Eliminarea finala

9. CET Doicesti – Demolarea, sortare, eliminare, transport deseuri si stabilizare teren  in vederea constructiei primei microcentrale nucleare din lume

 • Demolari constructii beton
 • Demolare prin Implozie
 • Ecologizare
 • Sortare materiale rezultate din demolare
 • Prelucrare si tratare materiale in vederea reutilizarii.
 • Concasare materiale
 • Livrare si transport
 • Eliminarea finala

10. RAFO ONESTI – Demolare rafinarie si instalatii rafinare.

 • Demolari constructii metalice
 • Ecologizare
 • Sortare materiale rezultate din demolare
 • Prelucrare si tratare materiale in vederea reutilizarii.
 • Livrare si transport
 • Valorificare materiale
 • Eliminarea finala

11. OMV Petrom – Demolare 30 de parcuri + depozite petroliere

 • Demolari constructii metalice
 • Ecologizare
 • Sortare materiale rezultate din demolare
 • Prelucrare si tratare materiale in vederea reutilizarii.
 • Livrare si transport
 • Valorificare materiale
 • Eliminarea finala